Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
30 / 27.09.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 518 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 519 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 520 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäaloitteesta koskien kaupungin laadittavia sääntöjä sähköpotkulaudoille Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 521 Asia/4

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Amanda Pasasen ym. valtuustoaloitteesta koskien Helsingin luonnon kokonaisheikentymättömyyden turvaamista vuoteen 2030 mennessä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 522 Asia/5

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sami Muttilaisen ym. valtuustoaloitteesta tekojääkentän rakentamiseksi Tapulikaupungin liikuntapuistoon (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 523 Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Vattuniemen keskus (Vattuniemi, Lauttasaari, Kotkavuori) tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12701) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 524 Asia/7

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Kivensilmänkuja 2:n (Myllypuro) tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12682) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 525 Asia/8

Finlandia-talon maanalaisen laajennuksen (Mannerheimintie 13e) asemakaavan muuttaminen (nro 12678) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 526 Asia/9

Tyynenmerenkatu välillä Atlantinkatu−Länsisatamankatu, katusuunnitelman hyväksyminen, Jätkäsaari (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 527 Asia/10

Hämeentie välillä Kustaa Vaasan tie−Annalantie, katusuunnitelman hyväksyminen, Toukola, Vanhakaupunki (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8


§ 528 Asia/11

Vesipääskynkuja, Porttitie välillä Kontulantie-80 m Kontulantiestä itään ja Kontulantie välillä korttelinumerot 47164-47165, katusuunnitelmien hyväksyminen, Mellunkylä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


§ 529 Asia/12

Rakennuskiellon pidentäminen kantakaupungin alueilla (nro 12802) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 530 Asia/13

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kaupungin liittymisestä Suomen Valoteknillinen Seura ry:n jäseneksi (pdf) (html)


§ 531 Asia/14

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Saana Rossin ym. aloitteesta lisätä luonnonkasveja puistoihin ja istutuksiin (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 532 Asia/15

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Petra Malinin ym. valtuustoaloitteesta koskien lasten ja nuorten suojaamista UV-säteilyltä kaupungin palveluissa (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 533 Asia/16

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Anniina Iskaniuksen ym. valtuustoaloitteesta koskien riippumatonta selvitystä ja sanktiojärjestelmän luomista katujen kunnossapitoon (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 534 Asia/17

Oikaisuvaatimus teknisen johtajan huoneenvuokralain mukaista vuokrahyvitystä koskevasta päätöksestä 22.8.2022 (147 §) (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 535 Asia/18

Kaupunkiympäristölautakunnan viranomaisten 15.9.−21.9.2022 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04