Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
31 / 04.10.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 536 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 537 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 538 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Vattuniemen keskus (Vattuniemi, Lauttasaari, Kotkavuori) tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12701) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 539 Asia/4

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Kivensilmänkuja 2:n (Myllypuro) tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12682) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 540 Asia/5

Hämeentie välillä Kustaa Vaasan tie−Annalantie, katusuunnitelman hyväksyminen, Toukola, Vanhakaupunki (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8


§ 541 Asia/6

Rakennuskiellon pidentäminen kantakaupungin alueilla (nro 12802) (pdf) (html)

Liite 1


§ 542 Asia/7

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Saana Rossin ym. aloitteesta lisätä luonnonkasveja puistoihin ja istutuksiin (pdf) (html)

Liite 1


§ 543 Asia/8

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Petra Malinin ym. valtuustoaloitteesta koskien lasten ja nuorten suojaamista UV-säteilyltä kaupungin palveluissa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 544 Asia/9

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Anniina Iskaniuksen ym. valtuustoaloitteesta koskien riippumatonta selvitystä ja sanktiojärjestelmän luomista katujen kunnossapitoon (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 545 Asia/10

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Kumpulanmäen tarkistettu asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (nro 12744) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 546 Asia/11

Länsisatama, Terminaali 1:n asemakaavan muutosehdotus (nro 12752) ja sen asettaminen nähtäville (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 547 Asia/12

Kiinteistö-, kortteli- ja aluekohtaiset maalämpöratkaisut Helsingissä -ohje (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 548 Asia/13

Laajasalo, Svanströminkuja 5, poikkeamishakemus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 549 Asia/14

Maankäyttösopimuksen ja kiinteistökaupan esisopimuksen tekeminen Asunto Oy Säästörastin kanssa liittyen kaavamuutokseen nro 12740 (Vuosaari, 91-54-12-1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 550 Asia/15

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Petrus Pennasen toivomusponnesta Katajanokan kanavan ruoppaamisen mahdollisuuksien selvittämisestä (pdf) (html)

Liite 1


§ 551 Asia/16

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mirita Saxbergin toivomusponnesta koskien Laajasalontien ylitystä (pdf) (html)

Liite 1


§ 552 Asia/17

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnan päätöksestä 22.3.2022 (184 §) olla ryhtymättä toimenpiteisiin tontin ostohakemuksen johdosta (Katajanokka, tontti 8005/2) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 553 Asia/18

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallintopäällikön vahingonkorvauspäätöksestä 3.2.2022 § 8 (takaisinsaantivaatimus, liukastuminen LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö) (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 554 Asia/19

Kaupunkiympäristölautakunnan viranomaisten 22.9.−28.9.2022 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 555 Asia/20

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04