Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
33 / 25.10.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 577 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 578 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)

Liite 1

Hallinto-oikeuden päätös 23.8.2022


§ 579 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Pohjoisbaanan yleissuunnitelman hyväksymisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 580 Asia/4

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Vuosaaren keskustan länsiosan tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12767) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 581 Asia/5

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle Ruoholahden Lepakonaukion alueen varaamisesta Kiinteistö Oy Helsingin Lepakolle (Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 582 Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Elina Kauppilan ym. valtuustoaloitteesta koskien luonnon monimuotoisuuden vaikutusten arviointia maankäytön hankkeissa (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 583 Asia/7

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Jätkäsaaren Kirjon (Länsisatamankatu 43) tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12750) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 584 Asia/8

Kruunuvuoren lähivirkistysalue, Kruunuvuorenranta, Laajasalon (49.) kaupunginosa, puistosuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 585 Asia/9

Pyöräliikenteen kehittämisohjelman 2020-2025 toteutumisen seuranta (pdf) (html)

Liite 1


§ 586 Asia/10

Siltasaarenkatu välillä Toinen linja–Kolmas linja, katusuunnitelman hyväksyminen, Kallio (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 587 Asia/11

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän kanssa tehdyn joukkoliikenneinfran kustannusten korvaamisesta tehdyn sopimuksen lisäsopimuksen hyväksymiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Lisäsopimus L4

Liite 2

Sopimus joukkoliikenneinfran kustannusten korvaamisesta

Liite 3

Lisäsopimus L1

Liite 4

Lisäsopimus L2

Liite 5

Lisäsopimus L3


§ 588 Asia/12

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle asuinkerrostalotonttien 10675/1–4 varaamiseksi Sfääri Group Oy:lle asuntohankkeiden suunnittelua varten (Sörnäinen, Nihti, AK-tontit 10675/1–4) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10


§ 589 Asia/13

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle asuntotontin (AK) varaamiseksi Kiinteistö Oy Helsingin Hattulantie 2:lle asuntohankkeiden suunnittelua varten (Vallila, tontista 22559/2 noin 2 200 m² suuruinen osa) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


§ 590 Asia/14

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle maanhankintamäärärahojen ylitysoikeudeksi (TA-kohta 8 01 01) (pdf) (html)

Liite 1


§ 591 Asia/15

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Elina Kauppilan toivomusponnesta, joka koskee Karhunkaatajan aluetta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 592 Asia/16

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Otso Kivekkään ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee kadun reunaan kiinni rakentamisen periaatetta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 593 Asia/17

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Silja Borgarsdottir Sandelin ym. valtuustoaloitteesta koskien liikenneturvallisuuden parantamista Jätkäsaaren Hyväntoivonpuistossa (pdf) (html)

Liite 1


§ 594 Asia/18

Kuntalaisaloite asemakaavan muuttamisesta koskien Kaisaniemenpuiston asemakaavaa nro 11808 ja puistosuunnitelmaa VIO 6126/1 (Kaisaniemen puistosuunnitelma) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 595 Asia/19

Maankäyttösopimuksen tekeminen Kiinteistö Oy Helsingin Hämeentie 109-111:n kanssa liittyen kaavamuutokseen nro 12757 (Arabianranta) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 596 Asia/20

Kallion korttelin 299 tonttien 1, 2, 4 ja 10 rakennuskiellon pidentäminen (nro 12816) (pdf) (html)

Liite 1


§ 597 Asia/21

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 30.9.2021 § 165 (autovaurio) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 1.10.2021

Liite 2

Oikaisuvaatimus 1.10.2021, saate

Liite 3

Oikaisuvaatimus 1.10.2021, liite, pöytäkirjanote

Liite 4

Oikaisuvaatimus, täydennys 8.10.2021

Liite 5

Oikaisuvaatimus täydennys 8.10.2021, liite

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 598 Asia/22

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 8.2.2022 § 23 (autovaurio) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 18.2.2022

Liite 2

Oikaisuvaatimus, täydennys 22.2.2022

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 599 Asia/23

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 17.5.2022 § 67 (autovaurio) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 25.5.2022

Liite 2

Oikaisuvaatimus 25.5.2022, saate

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 600 Asia/24

Kaupunkiympäristölautakunnan viranomaisten 13.10.−19.10.2022 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 601 Asia/25

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04