Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
34 / 01.11.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 602 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 603 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 604 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle asuntotontin (AK) varaamiseksi Kiinteistö Oy Helsingin Hattulantie 2:lle asuntohankkeiden suunnittelua varten (Vallila, tontista 22559/2 noin 2 200 m² suuruinen osa) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 605 Asia/4

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Elina Kauppilan ym. valtuustoaloitteesta koskien luonnon monimuotoisuuden vaikutusten arviointia maankäytön hankkeissa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 606 Asia/5

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Elina Kauppilan toivomusponnesta, joka koskee Karhunkaatajan aluetta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 607 Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Otso Kivekkään ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee kadun reunaan kiinni rakentamisen periaatetta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 608 Asia/7

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Elämyksellinen ydinkeskusta, ydinkeskustan maankäytön kehityskuva 2032 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 609 Asia/8

Esplanadien ja niihin liittyvien katujen kokeilu (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 610 Asia/9

Kesäkadut Helsingissä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


§ 611 Asia/10

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Pihlajamäen ostoskeskuksen alueen (Meripihkatie 1) tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12779) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 612 Asia/11

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 16.5.2022 § 65 (autovaurio) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 30.5.2022-002

Liite 2

Oikaisuvaatimus 30.5.2022-002, saate

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 613 Asia/12

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 30.5.2022 § 93 (autovaurio) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 14.6.2022

Liite 2

Oikaisuvaatimus 14.6.2022, liitteet, kuvat

Liite 3

Oikaisuvaatimus 14.6.2022, saate

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 614 Asia/13

Kaupunkiympäristölautakunnan viranomaisten 20.10.−26.10.2022 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04