Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
35 / 08.11.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 615 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 616 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 617 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Otso Kivekkään ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee kadun reunaan kiinni rakentamisen periaatetta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 618 Asia/4

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Elämyksellinen ydinkeskusta, ydinkeskustan maankäytön kehityskuva 2032 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 619 Asia/5

Esplanadien ja niihin liittyvien katujen kokeilu (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 620 Asia/6

Kesäkadut Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 621 Asia/7

Östersundomin (nykyisten pientaloalueiden) asemakaavoitusohjelma 2022 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 622 Asia/8

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Broändan tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12770) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 623 Asia/9

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Lassilan Hopeatien ympäristön tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12725) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 624 Asia/10

Haagan ympyrä ja Vihdintie, asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (nro 12756) ja sen asettaminen nähtäville (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 625 Asia/11

Melkinlaituri välillä Tulimaankatu-Naurunkatu katusuunnitelman hyväksyminen, Jätkäsaari (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 626 Asia/12

Naurunpuisto, puistosuunnitelman hyväksyminen, Jätkäsaari (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2


§ 627 Asia/13

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle kahden tontin varaamiseksi Kinos Holding Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun kylpylähotellihankkeen suunnittelua varten (Sörnäinen, Sompasaari, kaavatontit 10638/1 ja 10648/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 5

Liite 6


§ 628 Asia/14

Oikaisuvaatimus maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun yritystontit-tiimin päällikön päätöksestä 12.5.2022 (58 §) olla vuokraamatta tonttia uudelleen (Suurmetsä, tontti 41001/9) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 629 Asia/15

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 17.5.2022 § 72 (autovaurio) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 28.5.2022

Liite 2

Oikaisuvaatimus 28.5.2022, saate

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 630 Asia/16

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 17.5.2022 § 76 (autovaurio) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 25.5.2022

Liite 2

Oikaisuvaatimus 25.5.2022, saate

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 631 Asia/17

Kaupunkiympäristölautakunnan viranomaisten 27.10.−2.11.2022 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04