Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
36 / 15.11.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 632 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 633 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 634 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Elämyksellinen ydinkeskusta, ydinkeskustan maankäytön kehityskuva 2032 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 635 Asia/4

Esplanadien ja niihin liittyvien katujen kokeilu (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 636 Asia/5

Östersundomin (nykyisten pientaloalueiden) asemakaavoitusohjelma 2022 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 637 Asia/6

Haagan ympyrä ja Vihdintie, asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (nro 12756) ja sen asettaminen nähtäville (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 638 Asia/7

Melkinlaituri välillä Tulimaankatu-Naurunkatu katusuunnitelman hyväksyminen, Jätkäsaari (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 639 Asia/8

Naurunpuisto, puistosuunnitelman hyväksyminen, Jätkäsaari (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 640 Asia/9

Vaasanpuistikko, Pengerpolku ja Vaasanpolku, Alppiharjun kaupunginosan puisto- ja katusuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 641 Asia/10

Kaupunkiympäristön toimialan vuoden 2022 talousarvion toteutumisennuste 3/2022 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 642 Asia/11

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle asuinkerrostalotontin (AK) 49076/16 varaamiseksi Korepuu Oy:lle asuntohankkeen ja Kehittyvä kerrostalo -hankkeen suunnittelua varten (Laajasalo, tontti 49076/16) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


§ 643 Asia/12

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle toimistotontin vuokraus- ja myyntiperiaatteiden vahvistamiseksi (Pasila, tontti 17019/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 644 Asia/13

Teollisuustontin uudelleen vuokraaminen Kiinteistö Oy Mekaanikonkatu 16:lle (Herttoniemi, tontti 43075/7) (pdf) (html)

Liite 1


§ 645 Asia/14

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 25.1.2022 § 13 (autovaurio) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 4.2.2022

Liite 2

Oikaisuvaatimus 4.2.2022, liite, Näyttökuva 2022-2-4 kello 10.19

Liite 3

Oikaisuvaatimus 4.2.2022, saate

Liite 4

Vahingonkorvausvaatimus, täydennys 25.20.2022, saate

Liite 5

Vahingonkorvausvaatimus, täydennys 25.20.2022, liite, lasku

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 646 Asia/15

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 9.6.2022 § 111 (autovaurio) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 14.6.2022

Liite 2

Oikaisuvaatimus 14.6.2022, saate

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 647 Asia/16

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 10.5.2022 § 60 (liukastuminen) (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 648 Asia/17

Kaupunkiympäristölautakunnan viranomaisten 3.11.−9.11.2022 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04