Suoraan sisältöön

Helsingin kaupungin kirjaamo

Pohjoisesplanadi 11-13
00170 Helsinki
PL 10, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 13700
Toimipiste kartalla

Lauta- ja johtokuntien vuosikalenteri

Helsingin kaupungin päätöksentekoelinten kokousajat

Sammanträdestider för Helsingfors stads beslutsfattande organ

Kalenteri päivitetään kerran viikossa. Muutokset ovat mahdollisia. Valtuuston kokouksia lukuun ottamatta kokoukset eivät ole avoimia yleisölle./ Kalendern uppdateras varje vecka. Ändringar är möjliga. Frånsett fullmäktiges sammanträden är nämndernas sammanträden inte offentliga.

Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja kaupunginhallituksen jaostojen esityslistat julkaistaan kokousta edeltävän viikon torstaina asianomaisen toimielimen verkkosivulla.

Föredragningslistorna för stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens sammanträden och för stadsstyrelsens sektioners sammanträden publiceras föregående torsdag på organets sida.


Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat
Kokoukset joka toinen keskiviikko
19.1., 2.2. , 16.2., 2.3. , 16.3., 30.3., 13.4., 27.4., 18.5., 1.6., 15.6., 22.6.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat
Kokoukset joka maanantai.  Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa.
10.1.–27.6. Poikkeukset 21.2. ja 18.4., jolloin ei kokouksia.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
24.1., 14.2., 7.3., 21.3., 4.4., 25.4., 23.5., 20.6.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 
7.2., 14.3., 11.4., 9.5., 13.6.

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto
17.1., 17.2. , 10.3., 7.4., 2.5., 16.5., 30.5., 16.6.

Kasvatus ja koulutus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 
18.1., 1.2., 15.2., 8.3., 22.3., 12.4., 3.5., 17.5., 31.5., 14.6.

Suomenkielinen jaosto
15.3., 10.5.

Ruotsinkielinen jaosto
1.3., 29.3., 26.4., 7.6.

Kaupunkiympäristö

Kaupunkiympäristölautakunta 
11.1., 18.1., 25.1., 1.2., 8.2., 15.2., 1.3., 8.3., 15.3., 22.3., 29.3., 5.4., 12.4., 26.4., 3.5., 10.5., 17.5., 24.5., 31.5., 7.6., 14.6., 21.6.

Ympäristö- ja lupajaosto 
20.1., 3.2., 17.2., 3.3., 17.3., 31.3., 13.4., 28.4., 12.5., 2.6., 16.6., 29.6.

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
13.1., 27.1., 10.2., 10.3., 24.3., 7.4., 21.4., 5.5., 19.5., 9.6., 30.6.

Pelastuslautakunta
11.1., 9.2., 8.3., 29.3., 26.4., 17.5., 14.6.

Kulttuuri ja vapaa-aika

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 
11.1., 18.1., 1.2., 15.2., 1.3., 15.3., 29.3., 12.4., 26.4., 10.5., 24.5., 7.6., 21.6.

Kulttuuri- ja kirjastojaosto 
8.2., 22.3., 19.4., 17.5.

Liikuntajaosto 
25.1., 5.4., 19.5.

Nuorisojaosto   
27.1., 31.3., 31.5.

Sosiaali- ja terveys

Sosiaali-ja terveyslautakunta
18.1., 1.2., 15.2. , 1.3., 15.3., 29.3. , 12.4., 26.4., 10.5. , 24.5. , 7.6., 21.6.

Sosiaali-ja terveysjaosto 
13.1., 27.1., 10.2., 24.2., 10.3., 24.3., 7.4., 21.4., 5.5., 19.5., 9.6., 30.6.

Liikelaitosten johtokunnat

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta 
13.1., 8.2., 10.3., 7.4., 10.5., 7.6.

Lisäksi iltakoulukokoukset: 25.1., 3.3., 24.3. , 21.4. , 24.5

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 
18.2., 27.4.

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta 
16.2., 30.3.

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 
12.1.  Muut kevään kokousajat ilmoitetaan myöhemmin

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta 
20.1., 17.2., 3.3., 24.3., 21.4., 19.5., 16.6.

Muut

Tarkastuslautakunta
11.1., 8.2., 1.3., 15.3., 22.3., 5.4., 12.4., 19.4., 10.5., 31.5.

Keskusvaalilautakunta
Kokoontuu vaalien yhteydessä05.01.2022 10:31