Suoraan sisältöön

Toimikunnat ja neuvottelukunnat

Toimikunnat, neuvottelukunnat ja neuvostot ovat kaupunginhallituksen toimikaudekseen asettamia monijäsenisiä toimielimiä, jotka huolehtivat määrätyn asiakokonaisuuden valmistelusta, seurannasta, edistämisestä ja yhteistyöstä. Toisin kuin lautakunnilla, jaostoilla tai johtokunnilla, näillä toimielimillä ei ole suoranaista päätösvaltaa.

● Digitalisaatiotoimikunta

● Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston yhteistyöneuvottelukunta

Henkilöstökassatoimikunta

● Historiatoimikunta 

● Järjestöneuvottelukunta

● Kaksikielisyystoimikunta

● Nimistötoimikunta

● Nuorisoneuvosto

● Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta

Vammaisneuvosto

● Vanhusneuvosto

Kuntien yhteiset neuvottelukunnat

● Maankäytön, asumisen ja liikenteen neuvottelukunta

● Pääkaupunkiseudun yhteistyöryhmä20.03.2023 15:47