Suoraan sisältöön

Helsingin kaupungin viranhaltijapäätökset

Helsingin kaupungin päätöksentekokaavio – lautakunnat ja johtokunnat

Kaupungin viranhaltijoiden tekemät pöytäkirjapäätökset julkaistaan verkossa. Viranhaltijat päättävät omaan toimialaansa kuuluvista asioista. Kaupungin organisaatio

Tältä sivulta löytyvät viranhaltijapäätökset 1.6.2017 alkaen. Kaupungin viranhaltijoiden tekemät pöytäkirjapäätökset ennen 1.6.2017 tehtyä organisaatiouudistusta löytyvät arkistosta


Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja  

Pormestarit  

Pormestari
Kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari 
Kaupunkiympäristön apulaispormestari
Kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari
Sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari    


Keskushallinto

Kansliapäällikkö
Strategiajohtaja
Elinkeinojohtaja
Hallintojohtaja  
Henkilöstöjohtaja
Kaupunginlakimies  
Rahoitusjohtaja
Sisäisen tarkastuksen päällikkö
Viestintäjohtaja
Toimialan muut viranhaltijapäättäjät

Toimialan liikelaitokset

Palvelukeskus
Rakentamispalvelu Stara
Taloushallintopalvelu Talpa
Työterveysliikelaitos   

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja (1.6.2017 alkaen) 
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja (31.5.2017 asti) 
Varhaiskasvatusjohtaja (1.6.2017 alkaen) 
Varhaiskasvatusjohtaja (31.5.2017 asti) 
Perusopetusjohtaja (1.6.2017 alkaen) 
Perusopetusjohtaja (31.5.2017 asti) 
Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hallintojohtaja
Toimialan muut viranhaltijapäättäjät    

Kaupunkiympäristön toimiala

Kaupunkiympäristön apulaispormestari
Kaupunkiympäristön toimialajohtaja (1.6.2017 alkaen) 
Kaupunkiympäristön toimialajohtaja (31.5.2017 asti) 
Maankäyttöjohtaja
Tekninen johtaja
Asiakkuusjohtaja
Hallintojohtaja
Toimialan muut viranhaltijapäättäjät
Helsingin kaupungin liikennelaitos HKL
Pelastuslaitos       

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja (1.6.2017 alkaen)
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja (31.5.2017 asti)
Liikuntajohtaja
Kirjastopalvelujen johtaja (1.1.2019 alkaen)
Nuorisoasiainjohtaja
Kulttuurijohtaja 
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallintojohtaja
Toimialan muut viranhaltijapäättäjät

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

Toimialan viranhaltijapäättäjät

Muut    

Tarkastusvirasto
04.01.2023 17:17