Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja
06 / 19.03.2014Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 7

Sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön vuoden 2014 tulospalkkiojärjestelmä (pdf) (html)

Liite 1

Sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön tulospalkkiojärjestelmä 2014


§ 8

Varhaiskasvatusviraston varhaiskasvatusjohtajan vuoden 2014 tulospalkkiojärjestelmä (pdf) (html)

Liite 1

Varhaiskasvatusviraston varhaiskasvatusjohtajan tulospalkkiojärjestelmä 2014

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:39