Suoraan sisältöön

Tietotekniikka- ja viestintäjohtaja
30 / 14.10.2014Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 33 Tietotekniikka- ja viestintäosasto/

Teamware Office -sähköpostiarkiston ylläpidon ja viestinvälityspalvelun jatkaminen (pdf) (html)

Liite 1

Fujitsu Finland Oy:n tarjous 4.9.2014


§ 34 Tietotekniikka- ja viestintäosasto/

Helnet-verkon kuitulaajennus (pdf) (html)

Liite 1

Helsinki tarjous Helnet verkon laajentaminen 26.9.2014

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 8 k.)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:39