Suoraan sisältöön

Tietotekniikka- ja viestintäjohtaja
32 / 13.11.2014Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 36 Tietotekniikka- ja viestintäosasto/

SAP BO-lisenssien päivittäminen (pdf) (html)

Liite 1

Affecto Finland Oy:n tarjous 24.10.2014 BO Suite Q3/2014 lisenssimallista

Liite 2

Affecto Finland Oy:n sopimus nro BOY140819TAS


§ 37 Tietotekniikka- ja viestintäosasto/

Sovellusten julkaisupalvelun uusinta (pdf) (html)

Liite 1

Tieto Finland Oy:n tarjous nro 2014/209266/3

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)


§ 38 Tietotekniikka- ja viestintäosasto/

Palmian jakaantumisen vaikutukset Laske-järjestelmään (pdf) (html)

Liite 1

Palmian yhtiöittäminen-Projektisopimus.pdf

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:39