Suoraan sisältöön

Puheenjohtaja
05 / 30.03.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 6

Osallistuminen Sydkustens landskapsförbund r.f.:n varsinaiseen liittokokoukseen 23.4.2015 (pdf) (html)


§ 7

Kaupunginhallituksen edustajan osallistuminen yleisten töiden lautakunnan virkamatkalle Kööpenhaminaan, Tanskaan 23.4.-24.4.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Alustava matkaohjelma Kööpenhamina 23.4.-24.4.2015


§ 8

Kaupunginhallituksen edustajan osallistuminen kaupunkisuunnittelulautakunnan virkamatkalle Kööpenhaminaan, Tanskaan 23.4.-24.4.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Alustava matkaohjelma Kööpenhamina 23.4.-24.4.2015

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:39