Suoraan sisältöön

Opetusviraston viranhaltijapäätökset osastoittain

Kaupungin viranhaltijoiden tekemät pöytäkirjapäätökset on julkaistu verkossa vuoden 2013 marraskuusta lähtien. Viranhaltijat päättävät omaan toimialaansa kuuluvista asioista.

Opetusvirasto

Opetustoimen johtaja

Tietohallintopäällikkö
 

Hallinto- ja kehittämiskeskus

Hankintapäällikkö

Henkilöstöpäällikkö

Kehittämisjohtaja

Lakimies

Talousjohtaja

Tilapalvelupäällikkö
 

Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja

Apulaisrehtori, Hyvinvointi- ja terveysala

Apulaisrehtori, Logistiikka

Apulaisrehtori, Palvelualat

Apulaisrehtori, Stadin ammattiopisto ja Stadin aikuisopisto

Apulaisrehtori, Sosiaali- ja terveysala

Apulaisrehtori, Tekniikka

Apulaisrehtori, Tekniikka ja asennus

Apulaisrehtori, Viestintä

Apulaisrehtori, Opiskelijapalvelut

Linjanjohtaja

Rehtori, Stadin ammattiopisto ja Stadin aikuisopisto

Oppisopimusjohtaja, Stadin aikuisopisto

Talouspäällikkö, Stadin ammattiopisto ja Stadin aikuisopisto

Toimialarehtori, Hyvinvoinnin toimiala

Toimialarehtori, Palvelun ja viestinnän toimiala

Toimialarehtori, Stadin aikuisopisto

Toimialarehtori, Tekniikan ja asennuksen toimiala

Toimialarehtori, Tekniikan ja logistiikan toimiala
 

Perusopetuslinja

Aluepäällikkö, itäinen ja kaakkoinen alue

Aluepäällikkö, koillinen alue

Aluepäällikkö, läntinen ja pohjoinen alue

Aluepäällikkö, eteläinen ja keskinen alue

Erityissuunnittelija

Linjanjohtaja

Opetuspäällikkö

Oppilashuollon päällikkö
 

Ruotsinkielinen päivähoito- ja koulutuslinja

Linjanjohtaja

Opetuspäällikkö

Päivähoidon päällikkö

Talouspäällikkö
 

Aiempi organisaatio (ennen 1.1.2016)
 05.12.2019 20:42