Suoraan sisältöön

Tietokeskus viranhaltijapäätökset

Tietokeskus on yksi kaupungin 35 hallintokunnasta, ja se kuuluu sivistystoimesta vastaavan apulaiskaupunginjohtajan alaisuuteen.

Virastossa on neljä osastoa, jotka ovat kaupunginarkisto, hallinto-osasto, kaupunkitutkimusosasto ja tilasto- ja tietopalveluosasto.

Viranhaltijapäätöksiä tietokeskuksessa tekevät viraston johtaja, kehittämispäällikkö, tutkimuspäällikkö, tilasto- ja tietopalvelupäällikkö ja arkistotoimen päällikkö.

Kaupungin viranhaltijoiden tekemät pöytäkirjapäätökset on julkaistu verkossa vuoden 2013 marraskuusta lähtien. Viranhaltijat päättävät omaan toimialaansa kuuluvista asioista.

Viranhaltijoiden päätökset osastoittain:

Tietokeskus: johtaja

Hallinto: kehittämispäällikkö

Kaupunkitutkimus: tutkimuspäällikkö

Tilastot ja tietopalvelu: tilasto- ja tietopalvelupäällikkö

Kaupunginarkisto: arkistotoimen päällikkö05.12.2019 20:43