Suoraan sisältöön

Perusopetusjohtaja
40 / 30.03.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 40

Lauttasaaren ala-asteen ja Kannelmäen peruskoulun opetussuunnitelmamuutos, kielirikasteinen opetus (pdf) (html)

Liite 1

Pöytäkirjanote_Lauttasaaren aa_opetussuunnitelma_kielirikasteinen opetusdocx

Liite 2

OPS-tarkennukset_kielirikasteinen su-en_yhteinen osa_Lauttasaaren ala-asteen koulu

Liite 3

Pöytäkirjanote 47§_Kannelmäen peruskoulun johtokunta

Liite 4

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:38