Suoraan sisältöön

Henkilöstöjohtaja
05 / 25.01.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 5

Paikallinen sopimus Liikenneliikelaitoksen metron vastaavien liikenteenohjaajien työvuoroista (pdf) (html)

Liite 1

171108 paikallinen sopimus - HKL-Metron vastaavien liikenteenohjaajien työvuorot.pdf

Liite 2

HKL Metron poikkeuslupa 2018-2019.pdf

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:38