Suoraan sisältöön

Henkilöstöjohtaja
12 / 27.02.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 12

Henkilön samanaikaiset palvelussuhteet kaupungilla ja keikkatyö -ohjeen antaminen ja Työskentely kahdessa tai useammassa virastossa -ohjeen kumoaminen (pdf) (html)

Liite 1

Samanaikaiset palvelussuhteet ja keikkatyö -ohje.pdf

Liite 2

Työskentely kahdessa tai useammassa virastossa, 15HeosKi1509.pdf

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:38