Suoraan sisältöön

Henkilöstöjohtaja
32 / 09.10.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 32

Paikallinen virka- ja työehtosopimus Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan sosiaalipäivystyksen KVTES:n liitteestä 18 poikkeava säännöllinen työaika (pdf) (html)

Liite 1

Neuvottelupöytäkirja KVTES:n liite 18 työaika

Liite 2

Paikallinen sopimus KVTES:n liite 18 työaika

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:38