Suoraan sisältöön

Kaupunginlakimies
24 / 29.05.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 24

Oikeudenkäynti vuokrasopimuksen irtisanomista/korvausta koskevassa asiassa, käräjäoikeus L 16/58294 (pdf) (html)

Liite 1

1. Sovintosopimus 29052019

Liite 2

2. Vuokrasopimus alv

Liite 3

3. Vuokrasopimus ilman alv

Liite 4

4. Pohjapiirros

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:38