Suoraan sisältöön

Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö
18 / 18.05.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 18

Yksinyrittäjien avustus COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisestiheikentyneentaloudellisen tilanteen vakauttamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Avustuksen saajat_De som beviljas understöd_18052020

Liite 2


§ 18

Understöd till ensamföretagare för att stabilisera den temporärt försämradeekonomiskasituationentill följd av covid-19-epidemin (pdf) (html)

Liite 1

Avustuksen saajat_De som beviljas understöd_18052020

Liite 2

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:38