Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja
29 / 03.10.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 29

Tilapäisen maa-alueiden, noin 200 m² ja noin 400 m², jatkovuokraaminen Infratek Finland Oy:lle 24. kaupunginosasta, Kumpula, Limingantie 39, työmaahan liittyvää varastointia varten, 1.9.2018 lukien (pdf) (html)

Liite 1

Hakemus

Liite 2

Kartta

Liite 3

Vanha sopimus

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:38