Suoraan sisältöön

Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden johtaja
19 / 14.03.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 19

Avustuksen myöntäminen, Työvoima ja maahanmuutto, työllisyydenhoidon Helsinki-lisä vuonna 2022 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Liite 5

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Liite 6

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Liite 7

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Liite 8

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Liite 9

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Liite 10

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Liite 11

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Liite 12

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Liite 13

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:38