Suoraan sisältöön

Hallintojohtaja
04 / 27.01.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 4

Valtionavustuksen hakeminen opetus- ja kulttuuriministeriöltä toimialan hallinnon viestintä- ja markkinointipalvelujen Harrastuspassin valtakunnalliseen viestintään ja markkinointiin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 2. Tarjouspyyntö Harrastuspassin valtakunnallinen viestintä ja markkinointi

Liite 3

Liite 3. Harrastuspassin viestinnän ja markkinoinnin konsepti ja toteutussuunnitelma Sherpa

Liite 4

Liite 4. Kustannusarvio Harrastuspassi Sherpa

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:51