Suoraan sisältöön

Hallintojohtaja
25 / 26.11.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 25

Yleisavustuksen hakeminen opetus- ja kulttuuriministeriöltä kulttuuripalvelukokonaisuuden HAM Helsingin taidemuseolle valtionosuutta saavan museon, orkesterin ja teatterin koronapandemian johdosta aiheutuvaan lisärahoitustarpeeseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Hakemus - OKM_509626 (003)

Liite 3

Hakemus - OKM_509627 Liite 1(003)

Liite 4

Ennuste 2020 - HAM ilman Biennaalea

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:51