Suoraan sisältöön

3AMK Entrepreneurship Society Alliance


Hankkeen hallinnoija

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy / StartUp School

Yhteistyötahot kaupungilla

NewCo Helsinki

Yhteistyötahot muualla

Laurea Entrepreneurship Society Ry, Laurea-ammattikorkeakoulu Oy, Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, MetES Ry, Helsinki Entrepreneurship Society Ry

Hankkeen aikataulu

2020—2022

Myönnetty rahoitus

270 000 €


Entrepreneurship society (ES) tarkoittaa opiskelijavetoista yrittäjyysjärjestöä, joka edistää yrittäjyyskulttuuria ja tukee yrittäjiksi haluavia opiskelijoita. 3AMK Entrepreneurship Society Alliance tuo yhteen entrepreneurship society -toiminnan pääkaupunkiseudun kolmessa suurimmassa ammattikorkeakoulussa. Yhteistyön avulla LaureaES, Xes Helsinki sekä MetES voivat tavoittaa yhteensä 35 000 opiskelijaa Helsingin seudulla. Yhteistyön tavoitteena on kasvattaa ES-toiminnan tavoittavuutta ja vaikuttavuutta kolmessa ammattikorkeakoulussa, vahvistaen osaltaan alueen elinkeino- ja osaamisperustaa. Hanketta koordinoi Haaga-Helia StartUp School.

Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian ammattikorkeakoulujen 3AMK liittouman tavoitteina on opiskelijoiden aktivointi ja innostaminen. Hankkeessa kolmen ammattikorkeakoulun opiskelijavetoiset entrepreneurship societyt kehittävät yhdessä nykyisiä ja uusia palvelu- ja tapahtumakonsepteja. Palvelut ja tapahtumat tuodaan kaikkien Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian opiskelijoiden saataville. Toiminnan odotetaan tuottavan lisää laadukkaita liikeideoita jatkojalostettavaksi ammattikorkeakoulujen kiihdyttämöissä, kuten Turbiinissa tai StartUp Schoolissa.
06.04.2020 11:26