Suoraan sisältöön

Fiksu Kalasatama

Rahoituksen hakija
Forum Virium Helsinki Oy
Yhteistyötahot kaupungilla
Kaupunginkanslia, kaupunkiympäristön toimiala, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, sosiaali- ja terveystoimiala, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Yhteistyötahot muualla
6Aika AIA-hankkeen verkoston jäsenet. Helen Oy, ABB, SRV, Kesko, VTT, pääkaupunkiseudun korkeakoulut.
Hankkeen aikataulu
1/2018-12/2020
Myönnetty rahoitus
840 000 € 


Helsingin strategisena tavoitteena on kehittää koko kaupunkia alustana kokeiluille ja uutta luovalle elinkeinotoiminnalle. Fiksua Kalasatamaa on kehitetty Helsingin älykkäimmäksi kaupunginosaksi ja innovaatioalustaksi vuodesta 2014 yhdessä

satojen yritysten, tuhansien kaupunkilaisten, tutkijoiden, kaupungin ja muiden toimijoiden kesken.

Fiksu Kalasatama -hankkeen keskeinen tavoite on toimia sidosryhmiä yhdistävänä alustana, josta syntyy älykkäitä, kestäviä ja innovatiivisia palveluita asukkaille ja uutta liiketoimintaa yrityksille. Tämä tapahtuu erilaisten kehityshankkeiden ja ketterien kokeilujen kautta, joissa pyritään hyödyntämään digitalisuutta, dataa, robotiikkaa ja tekoälyä. Tavoitteena on luoda niin fiksu kaupunginosa, että asukkaalle säästyy tunti lisää oma aikaa päivässä.

Innovaatioalusta edistää erityisesti integroitujen, tietopohjaisten ratkaisujen ja palvelujen kehittämistä. Fiksu Kalasatama on Helsingin älykaupunkihankkeista ainoa, jossa pyritään kokonaisvaltaisesti etsimään ja edistämään eri toimialojen yli meneviä fiksuja palveluita. Kalasatamassa kehitetään laajasti älyenergiaratkaisuja, digitaalisia terveys- ja hyvinvointipalveluita, älykkäitä oppimisympäristöjä, liikkumista ja jakamistalouden palveluita.

Tämän hankkeen tarkoituksena on
a) Koordinoida innovaatioalustaa.
b) Koordinoida tiekartan avulla sisällöllisiä älykaupunkiprojekteja ja kokeiluja, joita toteutetaan Kalasatamassa.
c) Levittää ratkaisuja sekä syntyvää ymmärrystä muihin kaupunginosiin (erityisesti rakentuvat kaupunginosat, kuten
Jätkäsaari, Pasila, Kruunuvuori) sekä tukea yritysten ratkaisujen leviämistä.
d) Synnyttää toimijoiden yhteistyöhankkeita, jotka toimivat kansainvälisinä referensseinä.

Lisätietoa: https://forumvirium.fi/fiksu-kalasatama-living-lab/05.12.2019 21:16