Suoraan sisältöön

Fintech-ekosysteemin rakentaminen

Rahoituksen hakija
Fintech Finland ry ja Helsinki Business Hub Ltd Oy
Yhteistyötahot kaupungilla
Kaupunginkanslian elinkeino-osasto
Yhteistyötahot muualla
VM, TEM, Suomen Pankki, Finanssivalvonta, Nordea, Business Finland, Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, Teknologiateollisuus, Helsingissä toimivat fintech-alan startupit.
Hankkeen aikataulu
2019-2020
Myönnetty rahoitus
108 500 €


Hankkeen tavoitteena on rakentaa Helsinkiin kilpailukykyinen fintech-ekosysteemi. Rahoitusala on murroksessa ja isot toimijat kuten pankit siirtävät toimintojaan sellaisiin kaupunkeihin, joissa fintech-ekosysteemi on tarpeeksi laaja, monipuolinen ja aktiivinen. Tämä edellyttää uusien innovatiivisten fintech-yhtiöiden keskittymää.

Konsulttitalo Deloitte on vuonna 2017 arvioinut globaalisti parhaat fintech-ekosysteemit ja asettanut ne paremmuusjärjestykseen. Parhaat pisteet Euroopassa ovat saaneet Lontoo ja Zürich, mutta myös Tukholma, Oslo ja Kööpenhamina ovat sijoittuneet melko hyvin. Helsinkiä ei ole noteerattu Deloitten vertailussa, koska fintech-ekosysteemiä ei ole systemaattisesti kehitetty. Hankkeen tavoitteen on saada Helsinki mukaan globaalien toimijoiden listalle, kun ne valitsevat sijaintia innovaatio- ja osaamiskeskuksilleen.

Ekosysteemi-hankkeen tärkein tavoite on edesauttaa uusien työpaikkojen syntymistä fintech-alan toimijoiden joukkoon Helsinkiin, ja siten lisätä talouskasvua ja Helsingin kaupungin verotuloja. Tavoitteisiin päästään useilla yhtäaikaisilla toimilla.

Fintech yhdistys järjestää kansallisia seminaareja, verkostoitumis- ja meet up –tapahtumia, jotka ovat tärkeä osa osaamisen jakamista ja verkostoitumista. Isojen ja pienten toimijoiden pitää helposti löytää toisensa voidakseen partneroitua. Helsinkiin tarvitaan kansainvälisiä isoja ja pieniä toimijoita, jotta tänne syntyy kansainvälisesti kiinnostava fintech-osaamiskeskittymä.

Jotta fintech-toimijat tunnistavat Helsingin, sen on aktiivisesti markkinoitava itseään alan kansainvälisissä tilaisuuksissa. Vastaavasti fintech-alan osaajat eivät hakeudu Helsinkiin, jos alalla ei yleisesti tunneta, että Helsinki on kasvava keskittymä, johon myös kaupunki panostaa. Helsinki Business Hub organisoi näkyvyyden relevanteissa kansainvälisissä tapahtumissa ja tekee kansainvälistä mediatyötä sekä aktiivista myyntityötä yhdessä yhdistyksen kanssa ulkomaisten fintech-yritysten suuntaan.

Lisäksi alan sääntelyviranomaisten, ministeriöiden sekä yliopistojen kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä yhdessä yritysten kanssa alan kasvunesteiden tunnistamiseksi sekä kartoitetaan mahdollisuudet laatia alalle kansallinen kasvustrategia.
05.12.2019 21:18