Suoraan sisältöön

Health Capital Helsinki 2.0

Hankkeen hallinnoija Greater Helsinki Promotion Ltd Oy
Yhteistyötahot Kaupunginkanslia, Helsingin yliopisto, HUS, Aalto-yliopisto, ammattikorkeakoulut Metropolia, Haaga-Helia ja Laurea sekä THL, VTT, Espoon ja Vantaan kaupungit sekä joukko yrityksiä ja muita suomalaisia yliopistoja.
Hankkeen aikataulu Ensimmäinen kausi 2015-2018, toinen kausi 2019-2022

Myönnetty/sidottu innovaatiorahaston rahoitus
Kaudella 2015-2018: 874 500 €
Kaudella 2019-2022: 720 000 €


Health Capital Helsinki (HCH) on Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien, Aalto-yliopiston, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) ja Helsingin yliopiston ja kolmen ammattikorkeakoulun yhteishanke, joka kiihdyttää pääkaupunkiseudun life science- ja terveysteknologia-alan toimijoiden yhteistyötä. Vuonna 2015 alkaneen Health Capital Helsinki -hankkeen toinen vaihe jatkaa ja syventää alueen toimijoiden yhteistyötä, jonka tavoitteena on tehdä pääkaupunkiseutu tunnetuksi ja Euroopan parhaaksi paikaksi tehdä tutkimusta, kehitystä ja liiketoimintaa sekä nostaa alueen profiilia siten, että se näyttäytyy myös ulospäin, erityisesti kansainväliseen suuntaan, helposti lähestyttävänä life science -hubina Suomessa.

HCH 2.0:n tehtävänä on tukea tutkimus- ja opiskelijalähtöisten start up- ja kasvuyritysten syntymistä ja kehittymistä, lisätä innovaatioiden syntyä ja nopeuttaa niiden kaupallistamista, lisätä life science- ja terveysteknologia-alan T&K&Itoimintaa, lisätä investointien ja kumppanuuksien kohdentumista pääkaupunkiseudulle ja tätä kautta synnyttää uusia työpaikkoja ja lisätä vientiä.

Lisätietoja: https://www.healthcapitalhelsinki.fi/en/
17.01.2020 15:05