Suoraan sisältöön

Helsinki Education Hub - Helsingistä oppimisen maailman pääkaupunki

Hankkeen toteuttaja 

Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia, elinkeino-osasto 

Yhteistyötahot kaupungilla 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 

Yhteistyötahot muualla 

Edtech Finland ry ja sen jäsenyritykset, Maria 01, xEdu Oy, FIBAN, Sparkmind vc, HP Finland Oy, Google Finland Oy, Microsoft Suomi Oy, Soprano Oy, Martela, Helsingin yliopisto, Laurea-ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia Start-Up School, Metropolia XR-keskus, Aalto-yliopisto/Design Factory, Opetushallitus, Education Finland-ohjelma (Opetusministeriö), Eduspaze Accelerator Singapore, United Nations Innovation Technology Labs (UNTIL). 

Hankkeen aikataulu 

10/2020–12/2023 

Myönnetty rahoitus 

1 776 010 €  

 

Hankkeessa perustetaan fyysinen ja virtuaalinen oppimis- ja koulutusteknologian osaamiskeskus, joka edistää oppimista koulutusteknologia-alan nuorten kasvuyritysten liiketoimintaa, kehittää ja kansainvälistää oppimisen kokeilualustaa sekä yhdistää oppimisen ja koulutuksen ekosysteemin vahvasti kehittyvän toimialan innovaatioiden mahdollistamiseksi. Lisäksi hankkeessa kehitetään ja laajennetaan korkeakoulu- ja yritysyhteistyömalleja sekä rakennetaan toiminnan jatkorahoitusmalli.

Osaamiskeskuksen ydintoiminnot ovat yhteistyötila oppimis- ja koulutusteknologian kasvuyrityksille, oppimisen ja koulutuksen kasvuyritysneuvonta, hautomotoiminta, lab-tila kokeilualustatoiminnalle, innovatiivinen oppimisen ja kehittämisen tila oppijoille, opettajille, pedagogisille asiantuntijoille ja TKI-toimijoille, yhteiset ja kohdennetut tapahtumat ja koulutukset oppimis- ja koulutusalan ekosysteemille, oppimis- ja koulutusteknologian yritysten pop up-näyttelytila ostodelegaatioita ja sijoittajia varten sekä soveltavan tutkimuksen edistäminen. Hankkeen yhteydessä edistetään myös kiihdyttämöpalvelun mahdollistamista, kansallista ja kansainvälistä yhteistyö sekä medianäkyvyyttä.
02.02.2021 10:19