Suoraan sisältöön

Helsinki Games Ecosystem and Cross Industry Innovations

Hankkeen toteuttaja 

Helsinki Games Capital ry 

Yhteistyötahot kaupungilla 

Kaupunginkanslian elinkeino-osasto 

Yhteistyötahot muualla 

Maria 01, Neogames ry, Health Capital Helsinki, Ohjelmisto- ja ebusiness ry, IGDA Finland. 

Hankkeen aikataulu 

1/2021–12/202+ optio jatkolle 

Myönnetty rahoitus 

149 300 €  


Helsinki Games Ecosystem and Cross Industry Innovations -hanke kehittää pääkaupunkiseudun peliteollisuuden ja sen ympäröivien alojen yhteistä ekosysteemiä “Elinkeinopolitiikan painopisteet 2018–2021” -strategian mukaisesti.

Hankkeen ytimessä on avoin tiedonsiirto peliyritysten, niiden sidosryhmien ja laajemman ekosysteemin välillä, koska se on ollut viime vuosina tehtyjen pilottien perusteella tehokkain tapa tukea alan kasvua ja kansainvälistä kilpailukykyä. Hankkeessa pilotoidaan ja fasilitoidaan tapahtumia, yhteistyöprojekteja ja mahdollisia muita uusia tapoja tuoda alan toimijoita tehokkaasti yhteen. Tapahtumissa etsitään keinoja uusien innovaatioiden mahdollistamiseksi. Yksi pääkeinoista tähän on pelialalle kehittyneiden innovatiivisten käytänteiden, osaamisen ja bisnesmallien levittäminen ympäröiville aloille, sekä muiden alojen oppien tuominen takaisin pelialalle.

Varsinaisen yhteisöhyvän lisäksi hankkeessa pyritään luomaan pysyviä rakenteita ja bisnesmalleja, jotka tukevat ekosysteemin pitkäaikaista toimintaa. Hanke toteutetaan avoimen yhteisöllisesti alan toimijoiden tuella ja sen tulokset julkaistaan vapaaseen jakeluun hankkeen edetessä.02.02.2021 10:03