Suoraan sisältöön

Helsinki monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden globaalina edelläkävijänä

Hankkeen toteuttaja 

Inklusiiv ry 

Yhteistyötahot kaupungilla 

Kaupunginkanslian elinkeino-osasto 

Yhteistyötahot muualla 

Teknologiateollisuus ry, Women in Tech, Slush, Maria 01, Futurice, TEK Akateemiset, Integrify. Lisäksi Inklusiiv ry:n kannattajajäseneksi on liittynyt jo yli 40 organisaatiota.  

Hankkeen aikataulu 

09/202012/2021 

Myönnetty rahoitus 

60 000 €  


Keväällä 2019 perustettu Inklusiiv-yhteisö ja nonprofit-toimintamalli syntyi yritysten tarpeesta löytää tukea monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden kehittämiseen ja ratkaisuja sen tuomiin haasteisiin. Inklusiiv-yhteisö luo alustan kokoontua, kokeilla, innovoida ja jakaa sekä kehittää tietoa ja osaamista yhdessä. Tarve Inklusiiv-hankkeelle on tunnistettu laajasti ja yhteisössä on mukana yli 40 yritystä ja organisaatiota.

Yhteisön rakentamisen keskiössä on yritysrajapinnassa toimiminen ja muutoksen tekeminen yhdessä. Lukuiset kansainvälisesti merkittävät tutkimukset osoittavat, että monimuotoisuuden lisääminen organisaatioihin kehittää niiden kansainvälistä kilpailukykyä ja innovaatioedellytyksiä huomattavasti sekä parantaa liiketoiminnan tuloksia ja edesauttaa kasvua. Samalla on tutkittu myös sitä, että monimuotoisuuden puute voi johtaa myös kohtalokkaisiin virheisiin tai puutteisiin esimerkiksi tuotekehityksessä (esimerkiksi Googlen rasistinen tekoäly, autojen turvatyynyt 73 % vaarallisempia naisille, koska testattu miesnukella).

Menestyksekkään työyhteisön sekä kansainvälistymisen rakentamiseksi työkalut monimuotoisuudesta ja inklusiivisuudesta pitää saada osaksi yritysten strategista tekemistä, prosesseja ja päivittäisiä toimintatapoja. Näillä taidoilla rakennetaan tulevaisuuden työkulttuuria, jolla houkutellaan ja sitoutetaan parhaat osaajat myös kansainvälisesti, saavutetaan tutkitusti parempia tuloksia liiketoiminnassa ja omataan paremmat edellytykset innovointiin ja kansainväliseen kasvuun.

Inklusiiv-tiimissä on vahvat verkostot yritysmaailmaan ja kokemus liiketoiminnan ja yritysmaailman haasteissa (esim. rekrytointi, yrityskulttuuri, HR, viestintä, johtaminen). Tämä edesauttaa tunnistamaan yritysten tarpeita ja luomaan prosesseja, jotka tukevat niiden kasvua mahdollisimman tehokkaasti. Inklusiiv on onnistunut jo herättämään yhteiskunnallista keskustelua aiheesta Suomessa. Inklusiivin toiminta on noteerattu myös eurooppalaisella teknologiakentällä. Financial Timesin startup-julkaisu Sifted listasi syksyllä 2019 Inklusiivin yhdeksi Euroopan merkittävimmistä monimuotoisuus ja inklusiivisuus -hankkeista. Euroopan teknologia-alan tilaa käsittelevässä ‘The State of European Tech’ -raportissa Inklusiiv mainittiin Top 10 -muutoksentekijähankkeena Euroopan tasolla teemassa.

Hankkeen ytimessä on innovaatioverkosto, jolla eri tahot tuodaan yhteen kehittämään ratkaisuja haasteisiin sisältäen muun muassa haasteiden identifiointia, ratkaisuiden luomista ja käytäntöjen dokumentoimista digitaalisen käsikirjan muotoon muun muassa digitaalisten webinaarien, työpajojen ja tapahtumien avulla. Hankkeen vaikuttavuutta ja laajuutta tukee nopeasti kasvava yhteisö, josta rakennetaan Pohjois-Euroopan johtava monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden verkosto johdettuna Helsingistä käsin. Hankkeen avulla Suomesta tehdään globaali edelläkävijä näyttäen suuntaa monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden johtamisessa.
02.02.2021 09:38