Suoraan sisältöön

Helsinki XR Center

Hankkeen toteuttaja 

Metropolia Ammattikorkeakoulu 

Yhteistyötahot kaupungilla 

Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osasto  

Yhteistyötahot muualla 

FIVR - Finnish Virtual Reality ry (hankekumppani), Helsingin Yliopisto (tutkimusyhteistyö), Varma (tilat), NewCo Helsinki (yrityspalveluita), Business Finland (yritysneuvontaa, rahoitusasiantuntemusta ja tuotekehitysrahoitusta)  

Hankkeen aikataulu 

3/2019-12/2021 

Myönnetty rahoitus 

472342 €  


Helsinki XR Center -hankkeen avulla käynnistetään XR, eli laajennetun todellisuuden, teknologioihin keskittyvän keskuksen toiminta Metropolian Ammattikorkeakoulun Arabian kampuksen yhteydessä. Keskuksen toiminta korkeakoulun yhteydessä ja fyysisesti kampuksella luo uudenlaisia mahdollisuuksia tuoda osaajat ja yrityselämän tarpeet yhteen.

Keskuksessa toimii Finnish Virtual Reality ry:n* (FIVR) päähubi, Turbiini yrityskiihdyttämö, Metropolia Game Studio, avoimet co-working tilat, Metropolian TKI-palvelut sekä muita kampuksella tarjottavia suunnittelu- ja toteutuspalveluita, kuten Valovirta. Lisäksi Helsingin kaupunki ja Business Finland tarjoavat keskuksen yhteydessä asiantuntemusta ja yritysneuvontaa. Keskuksen toiminta keskittyy varhaisen vaiheen tiimien tukemiseen, erityisesti opiskelija ja tutkijalähtöisten tiimien ja startupien kiihdyttämiseen ja inkubointiin. Hankkeen avulla avataan keskuksen ja Metropolian kampuksen infrastruktuuria sekä osaamisympäristöä eri toimijoille.

Hankkeen tavoitteet:

1. XR-keskuksen toiminnan käynnistäminen Arabianrannassa yhteistyössä FIVR:n kanssa. Varhaisen vaiheen VR/AR-tiimien sekä start-up yritysten kampukselle sijoittumisen mahdollistaminen ja avoimen ekosysteemin synnyttäminen ja kasvattaminen. Yhteistyömallien (mm. alihankinta ja talenttien löytäminen) rakentaminen pidemmälle edenneiden XR-yritysten ja asiakas/hyödyntäjäyritysten kanssa.

2. Toiminnan (ml. opiskelijayrittäjyys) tunnettavuuden kasvattaminen ja uuden showroomin perustaminen. Huippuosaajien houkuttelu Helsinkiin ja mukaan XR-keskuksen toimintaan. Arabian kampuksen palvelujen ja tilojen/laitteiden käytön avaaminen XR-keskuksen toimijoille ja tämän toimintamallin yhteiskehittäminen käyttäjien kanssa.

3. Yhteistyökumppanien hankkiminen, korkeakoulu- ja yritysyhteistyömallien kehittäminen ja toiminnan jatkorahoitusmalli 2021->

Helsinki XR Centeriin liittyvää toimintaa rahoitetaan myös Metropolialle myönnetyllä opetus ja kulttuuriministeriön niin sanotulla profiloitumisrahoituksella.

*FIVR (Finnish Virtual Reality ry ) on VR/AR (XR) alan toimijoiden voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka yli 1500 kehittäjäjäsentä muodostaa Suomen suurimman XR-kehittäjäyhteisön. FIVR toteuttaa vuosittain kiihdytysohjelmia varhaisen vaiheen XR-tiimeille. Suomen XR-yrityksistä yli kolmannes on kulkenut läpi FIVR kiihdytysohjelmien. FIVR keskittää toimintonsa hankkeessa Helsinki XR-keskukseen.
15.01.2020 15:08