Suoraan sisältöön

Innovatiivisten hankintojen edistäminen kaupungin toimialoilla

Hankkeen toteuttaja 

Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osasto 

Yhteistyötahot kaupungilla 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Merelliset palvelut -yksikkö ja Tietohallintopalvelut/ICT-kehitys ja kirjastoverkon yhteiset palvelutPalvelukeskus Helsinki, puhelin- ja hyvinvointipalvelut, Kaupunginkanslia/TASO sekä ELO, Maahanmuutto- ja työllisyysyksikkö, työllisyystiimi 

Yhteistyötahot muualla 

Business Finland, KEINO (Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen osaamiskeskus) ja innovatiivisia hankintoja fasilitoivat organisaatiot (kilpailutetaan), innovaatiokumppanuuksiin osallistuvat yritykset 

Hankkeen aikataulu 

11/2019-12/2021 

Myönnetty rahoitus 

240 000 €  


Helsingin kaupunkistrategiassa 20172021 linjataan, että ”Helsinki arvioi miten se voi omassa hankintatoimessaan paremmin edistää innovatiivista yrittäjyyttä”. Kaupunginkanslian toimintasuunnitelmassa vuodelle 2019 yhtenä yhteisenä kärkitoimenpiteenä on innovatiivisten hankintojen ja hankintamenettelyjen edistäminen kaupunkiorganisaation ja elinkeinoelämän välisellä yhteistyöllä. ”Innovatiivisten hankintojen edistäminen kaupungin toimialoilla” -hanke toteuttaa osaltaan kumpaakin tavoitetta.

Hankkeessa vahvistetaan kaupungin toimialojen kykyä hyödyntää innovatiivisia hankintoja ja tehdä yritysten kanssa yhteistyötä uusien, entistä paremmin loppukäyttäjää palvelevien ratkaisujen kehittämisessä konkreettisten haasteiden kautta. Keskeisenä tavoitteena on myös edistää innovatiivista yrittäjyyttä kehittämällä uusia tuotteita ja palveluja todellisissa käyttöympäristöissä yritysten, kaupungin ja muiden yhteistyökumppaneiden välisenä yhteistyönä.
15.01.2020 15:10