Suoraan sisältöön

Jätkäsaari Mobility Lab

 

Rahoituksen hakija Forum Virium Helsinki Oy, Helsingin kaupunki, Kaupunginkanslia, elinkeino-osasto, innovaatiot ja uudet kokeilut -yksikkö ja Kaupunkiympäristö, Liikenne- ja katusuunnittelu
Yhteistyötahot kaupungilla Helsinki Business Hub Oy, Helsingin Satama Oy
Yhteistyötahot muualla HSL Helsingin Seudun Liikenne, Aalto-yliopisto, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Metropolia ammattikorkeakoulu Oy, Yrityksiä, mm. Tieto Oyj, Vaisala Oyj, Sensible4 Oy, Fleetonomy.AI Oy
Hankkeen aikataulu 2019 - 2021
Myönnetty rahoitus 1 229 700 €


Hanke käynnistää älyliikenteen innovaatioalustatoiminnan ja sitä hyödyntävien uusien liikenneratkaisujen kehittämisohjelman. Innovaatioalusta on tapa toimia, millä kaupunki aktiivisesti mahdollistaa uusien tuotteiden ja palvelujen paremman kehittämisen. Alustan käyttäjiä ovat kaupungin rinnalla yritykset ja tutkimuslaitokset.

Innovaatioalusta koostuu eri toimijoiden kehittämistyötä yhteen tuovasta ja kehittämistyötä paremmin kaupungin tarpeisiin suuntaavasta koordinaatiotyöstä; älykkään infrastruktuurin kehittämisympäristöstä; sekä kokeilujen järjestämisestä käyttäjälähtöisesti kaupunkiympäristössä käyttäjien kanssa.

Innovaatioalustalla on kaksi yhtä tärkeää tavoitetta: Toisaalta se synnyttää parempia ratkaisua kaupungin ja helsinkiläisten liikkumiseen, luoden toimivampaa kaupunkia arkeen. Toisaalta se tarjoaa alueen yrityksille ja tutkimuslaitoksille kansainvälisen huipputason kehittämis-, kokeilu- ja käyttöönottoympäristön, luoden näille kilpailukykyä, kotimarkkinareferenssejä, uusia innovaatioita ja työpaikkoja.

Hanke luo tulevaisuuden ratkaisuja kaupunkiliikenteen ohjaamiseen, palveluihin, suunnitteluun ja liiketoimintaan. Nämä ratkaisut pyrkivät sujuvoittamaan Jätkäsaaren tieliikennettä, lisäämään asukkaiden turvallisuutta liikenteen keskellä sekä edistämään Hiilineutraali Helsinki 2035-ohjelman liikenteen kehittämistoimenpiteitä.

Lisätietoja:  https://forumvirium.fi/jatkasaari-smart-mobility-alykkaan-liikkumisen-testialue-ja-kaupallistamisen-vauhdittaja/
05.12.2019 21:17