Suoraan sisältöön

Kansainvälistä kasvua

Rahoituksen hakija Kaupunginkanslia, elinkeino-osasto
Yhteistyötahot  
Hankkeen aikataulu 2016–2020
Myönnetty rahoitus 225 000 € (2016), 550 000 (2017), 500 000 (2018, 2019)


Hankkeessa tuetaan varhaisvaiheen startup-yrityksiä ja ensikertalaisyrittäjiä. Heille tarjotaan koulutusta ja tukea lakien ja säädösten kanssa toimimiseen sekä rahoituksen hankkimisessa ja kansainvälistymisessä.

Hanke parantaa Helsingin asemia eurooppalaisten kasvukeskittymien kilpailussa parhaista yrityksistä ja paikkaa puutteita kasvuyrittäjyyden varhaisen vaiheen neuvonta-, koulutus- ja tukipalveluissa. Tarkoitus on auttaa YritysHelsingin kautta valikoituneita, potentiaalisia kasvuyrityksiä konkreettisesti kansainvälistymiseen liittyvissä haasteissa.

Katso hanke-esittelyvideo21.01.2020 10:09