Suoraan sisältöön

Maria 01 - Euroopan johtava kasvuyrityskeskittymä

Rahoituksen hakija
Startup Maria Oy
Yhteistyötahot kaupungilla
Kaupunginkanslian elinkeino-osasto
Yhteistyötahot muualla
Maria 01:n toiminnassa mukana olevat yhteistyökumppanit, mm. Startup Säätiö ja Helsingin Uusyrityskeskus ry. Myös mm. kasvuyritystapahtuma Slush, Startup Sauna -kiihdyttämö sekä opiskelijavetoiset yrittäjyysjärjestöt (mm. Aaltoes, ThinkCompany, Haaga-Helia ES, TampereES).
Hankkeen aikataulu
1/2018-12/2020
Myönnetty rahoitus
508 800 € 


Helsinkiin vanhan Marian sairaalan alueelle syksyllä 2016 avattu Maria 01 -kasvuyrityskeskittymä on reilun vuoden toimintansa aikana kasvanut Pohjoismaiden suurimmaksi yhteisöksi ja toimitilaksi kasvuyritystoiminnalle.

Ensimmäisen pilottivuoden aikana keskittymän toimitiloja on remontoitu ja pääkaupunkiseudun kasvuyritysekosysteemiä yhdistävää yhteisöä on alettu rakentaa. Tällä hetkellä keskittymän tiloissa toimintaansa harjoittaa yli 90 kasvuyritystä, 11 pääomasijoitusyhtiötä, 3 yrityskiihdyttämöä sekä useita muita kasvuyritysekosysteemin toimijoita. Yhteensä tiloissa työskentelee lähes 700 ihmistä. Keskittymän tilat ja toiminta on haluttu avata kaikkien Helsingin kasvuyritysekosysteemin toimijoiden avoimeen käyttöön ja tiloissa järjestetäänkin kuukausittain 20-25 kasvuyritys- ja teknologia-aiheista tapahtumaa. Tiloissa vierailee vuosittain noin 20 000 ihmistä Suomesta ja ulkomailta.

Maria 01:n tarkoituksena on edistää kasvuyritysten liiketoiminnan kehitystä sekä kasvuyritysekosysteemin kasvua ja kehittymistä luomalla yhteinen kohtaamispaikka koko Helsingin alueen kasvuyritysekosysteemille. Tämän hankkeen avulla jatkokehitetään ja laajennetaan yhteisön toimintaa, mahdollistetaan keskittymän toiminnan avoimuuden säilyminen sekä lisätään keskittymän yrityksille tarjottavaa palvelutarjoomaa, jotta Helsingin kasvuyritysekosysteemistä kehittyy entistä vetovoimaisempi, verkostosta entistä laajempi ja kansainvälisille toimijoille entistä helpommin lähestyttävä.

Maria 01:stä ja sitä ympäröivästä entisestä sairaala-alueesta halutaan kehittää Euroopan johtava kasvuyritys- ja teknologiakampus.

Lisätietoja: https://maria.io/21.01.2020 09:54