Suoraan sisältöön

NewCo Accelerator 2.0 hautomo- ja kiihdytyspalvelut


Hankkeen toteuttaja 

NewCo Helsinki (Kaupunginkanslia, elinkeino-osasto, Uudet yritykset –yksikkö) 

Yhteistyötahot muualla 

Helsinki Business Hub, Helsinki-keskus Pietarissa, Health Incubator Helsinki, Maria 01 ja muut Helsingin Kaupungin tukemat hautomot ja keskittymätNoin 40 avainyhteistyökumppania, mm. Slush Oy, Finnish Business Angel Network (FIBAN), korkeakoulujen yrittäjyysyhteisöt (ns. ES:t) ja Business Finland. 

Hankkeen aikataulu 

9/2020–12/2021 + optio hankkeen jatkumiselle 

Myönnetty rahoitus 

509 900 €  


NewCo Accelerator 2.0 -hanke toteuttaa kapupungin korona-palautumisohjelman tavoitteita ja paikkaa Helsingin kasvuyritys-ekosysteemin palveluvajetta sekä täydentää kaupungin muita hautomohankkeita. Hankkeessa palvellaan merkittävää nuorten kasvuyritysten joukkoa joka ei ole toimialakohtaisesti fokusoituneiden hautomoiden tai kiihdyttämöiden ydinkohderyhmää. Hankkeen odotetaan vuositasolla saavan kiihdytysvaiheeseen 25–30 menestyskelpoista yritystä.

NewCo Accelerator 2.0 hautomo- ja kiihdytyspalvelut -hanke palvelee ensisijaisesti kiihdytyspalveluista hyötyviä, pidemmälle ehtineitä startupeja, jotka eivät markkinapuutteen vuoksi löydä heille sopivaa palveluntarjoajaa. Sivutuotteena hanke tuottaa jonkin verran (vuositasolla 100–200 kpl) uutta asiakasvirtaa NewCon vakiintuneisiin startup-palveluihin, joissa tiimi tavataan 1–3 kertaa ja ohjataan sen jälkeen kumppaniverkostolle.

Kiihdytyspalveluasiakkaat tekevät ensivaiheessa 6–12 kuukauden kirjallisen valmennussopimuksen (josta veloitetaan sitoutumisen varmistamiseksi pienehkö maksu) ja työtä tehdään yhdessä asiakkaan kanssa pääsääntöisesti viikoittain. Viisi asiantuntijaa pystyvät palvelemaan kerrallaan yhteensä noin 30 sopimusasiakasta. Jokainen sopimusasiakas tarvitsee neuvojilta merkittävää paneutumista, osaamista ja kokemusta. Yrityskohtaisen kiihdytysvalmennuksen runko muodostuu seuraavista kokonaisuuksista; liiketoimintamallin luonti, liikeidean validointi, markkinoinnin ja myynnin käynnistäminen, tiimin ja kasvuroadmapin rakentaminen sekä rahoitusmahdollisuudet ja valmistautuminen ulkopuolisen rahoituksen hankintaan. Tavoitteena on, että valmennuksen päättyessä asiakasyrityksellä on validoitu tiimi, businessmalli, tuotteistus ja markkinointisuunnitelma sekä skaalautuva myyntiprosessi ja ulkopuolisen rahoituksen edellyttämä due diligence - valmius.
02.02.2021 10:25