Suoraan sisältöön

Pasila HUB: kuluttajaliiketoiminnan yhteistyö- ja innovaatiotoiminnan alustan luominen

Hankkeen toteuttaja 

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 

Yhteistyötahot kaupungilla 

Kaupunginkanslian elinkeino-osasto ja talous- ja suunnitteluosasto 

Yhteistyötahot muualla 

Messukeskus, Sokos Hotel Tripla, Tripla, Helsingin seudun Kauppakamari, VR, asiakaskokemus, Forum Virium Helsinki Oy, Haaga-Helian yrityspartneriverkosto, Metropolia ammattikorkeakoulu, alueen yritykset sekä yritys- ja asukasyhdistykset, Business College Helsinki. 

Hankkeen aikataulu 

10/2020–12/2023 

Myönnetty rahoitus 

370 074 €  Pasila HUB
 -hankkeen päätavoitteena on kuluttajaliiketoiminnan yhteistyö- ja innovaatioalustan luominen Pasilan alueelle. Hanke edistää Pasilan alueen yritysten elinvoimaisuutta ja uudistumista. 

Helsingin strategian mukaisesti uudessa Pasilassa tehdään töitä, asutaan ja vietetään vapaa-aikaa. Lisäksi Pasila vahvistaa rooliaan tapahtumakaupunginosana ja monipuolisena palvelujen tarjoajana. Hankkeen kautta vahvistuu Pasilan kaupunkikeskuksen profiili nuorekkaana ja kiinnostavana kuluttajaliiketoiminnan yritys- ja innovaatioalueena. Hankkeessa toteutetaan 10 yrityslähtöistä kokeilua, jotka keskittyvät kuluttajakaupan, tapahtumien ja palvelujen uusien konseptien ja yhteistyömuotojen testaamiseen. Pasilan alueen keskeiset yritykset ovat sitoutuneet hankkeeseen. 

Kokeilujen kautta rakentuu laajempi kuluttajaliiketoiminnan ekosysteemi, joka vauhdittaa yritysten uudistumista ja uusien teknologioiden hyödyntämistä kuluttajakaupassa. Innovaatioalustan kokeiluissa hyödynnetään Haaga-Helian vahvaa yritysverkostoa ja yritystoiminnan osaamista sekä opiskelijoita. 

Hanke tekee yhteistyötä Helsinki Innovation District ja muiden Pasilan alueella käynnissä olevien kehittämishankkeiden kanssa. 
02.02.2021 10:10