Suoraan sisältöön

Vesiliikenteen MaaS

Hankkeen toteuttaja 

Forum Virium Helsinki Oy ja Helsingin kaupunki, kulttuuri ja vapaa-ajan toimiala 

Yhteistyötahot  

Vesiliikenneoperaattorit, alustaoperaattorit, - julkiset organisaatiot, muun muassa Metsähallitus, Senaatti-kiinteistöt ja 

Suomenlinnan hoitokuntaHelsinki Biennaalin organisoija, HAM-verkkokaupan omistaja ja Vallisaaren reittiliikenteen operaattori. 

Hankkeen aikataulu 

1/2021–12/2021 

Myönnetty rahoitus 

235 820 €  


Vesiliikenteen MaaS -hankkeen tavoitteena on nostaa kaupungin ja sen merellisten toimijoiden valmiutta palvella kansalaisia ja matkailijoita digitaalisten palveluiden, kuten liikenteen kanavariippumattoman lipunmyynnin avulla paremmin ja tehokkaammin, ja samalla mahdollistaa merellisille toimijoille uudenlaisen liiketoiminnan innovointi jaetun datan pohjalta. Hankkeen tuottama rajapintaratkaisu sekä liiketoiminnallisesti elinvoimaiseksi määritelty yrittäjäekosysteemi yhdessä vahvistavat merellisten toimijoiden yritystoiminnan edellytyksiä ja kannattavuutta.

MaaS tulee sanoista Mobility As a Service, eli liikkuminen palveluna, ja tarkoittaa kokonaisuutta, jossa liikkumistarpeet on paketoitu kokonaisuuksiksi ja käyttäjä voi päättää millaisia osia hän haluaa ostaa, esimerkiksi joukkoliikennettä, auton vuokrausta tai kuljetuspalvelua.

Hankkeen ydinkohderyhmää ovatkin erityisesti merellisen Helsingin yritystoimijat. Hankkeen avulla parannetaan selvästi näiden toimijoiden edellytyksiä kehittää tuotteitaan ja saada palvelujansa myyntiin useammissa kanavissa ja kohtuullisemmin kustannuksin.

Lisäksi hankkeen tavoitteena on, Helsingin merellisen strategian mukaisesti, tehdä digitalisaation avulla saaristosta saavutettavampi. Hanke toteuttaa myös kaupungin datastrategian asettamia kunnianhimoisia tavoitteita kaupungin rajapintojen ja alustojen kehittämisestä. Hanke tarjoaa tekemisen kautta syntyvää ymmärrystä kaupungin roolin määrittelyyn liiketoiminnallisen ekosysteemin osana. Tämä tukee hyvin kaupungin käynnistämää alustatalouden selvitystyötä, jossa määritellään kaupungin roolia tämän kaltaisten liiketoiminnan mahdollistajien kehittämisessä ja ylläpidossa.

Hankkeen toiminta koostuu kolmesta, osittain limittäin toteutettavasta kokonaisuudesta. Ensimmäiseksi hankkeessa syntyvän ekosysteemin pohjalta työstetään liiketoimintamalli elinkelpoiseksi yhdessä toimijoiden kanssa ja samalla määritellään toimijoiden roolit. Toiseksi kehitetään ja käynnistetään MaaS-rajapintaratkaisu. Rajapinnassa saatavilla olevia lipputuotteita kartutetaan ja rajapintaa liiketoiminnassaan hyödyntävien tahojen määrää lisätään. Kolmanneksi määritetään MaaS-rajapintaratkaisun hallintamalli, mikä pohjustaa avointen rajapintojen hyödyntämisen ympärille muodostuvan liiketoiminnallisen verkoston pitkäkestoista työskentelyä.

Hanke toteutetaan Forum Virium Helsingin ja kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan ratkaisutoimiston yhteistyönä. Hanke kokoaa yhteen laajan yhteistyöryhmän, joka koostuu niin vesiliikenneoperaattoreista, alustapalveluja tuottavista organisaatioista, data- ja rajapintaosaajista kuin saarien hallinnointiin liittyvistä tahoistakin.
02.02.2021 10:07