Suoraan sisältöön

Viikki Innovation Platform & Food Lab - biokampuksen innovaatiokeskittymän kehittäminen

Hankkeen toteuttaja 

Helsingin yliopisto 

Yhteistyötahot kaupungilla 

Kaupunginkanslian elinkeino-osasto 

Yhteistyötahot muualla 

Luonnonvarakeskus ja Ruokavirasto (alustavat keskustelut käyty), Suomen ympäristökeskus (tavoiteltu kumppani), noin 20 elintarvikealan yritystä on ilmaissut kiinnostuksensa, kaikki Viikissä toimivat Helsingin yliopiston tiedekunnat, EIT FOOD-ohjelma ja siihen liittyvä kansainvälinen verkosto. 

Hankkeen aikataulu 

1/2020–12/2023 

Myönnetty rahoitus 

965 520 €  


Hankkeessa lähdetään systemaattisesti kehittämään, koordinoimaan ja käynnistämään Viikin innovaatiotoimintaa, siihen liittyvien toimijoiden yhteistyötä ja palveluiden kehittämistä, jotta Viikissä tunnistettu innovaatiopotentiaali päästään hyödyntämään täysimääräisesti.

Hankkeessa on kaksi osiota, joita kehitetään samanaikaisesti ja jotka täydentävät toisiaan: Viikki Innovation Platform ja Viikki Food Innovation Lab. Platform huolehtii koko Viikin kehittämisestä ja uusien temaattisten innovaatioekosysteemiaihioiden tunnistamisesta sekä koordinoi Viikin kampusalueen innovaatiokehitystä ja -strategiaa. Lisäksi Platform luo rakenteen ja prosessit Viikin ekosysteemeille. Se toimii innovaatioyhteistyön kontaktipisteenä Viikissä (sisäinen, kotimainen ja kansainvälinen ulottuvuus) ja identifioi yritysten tarpeita sekä tuo proaktiivisesti uusia yrityksiä mukaan Viikin innovaatiotoimintaan. Platformissa tehdään suunnitelma Viikkiin sopivasta hautomo-ohjelmasta yhteistyössä Helsingin kaupungin, Think Companyn ja yliopistopalveluiden kanssa.

Food Innovation Lab on ensimmäinen pilotoitava ruoka-alan innovaatioekosysteemi Viikissä, jossa konkreettisesti kehitetään ja kokeillaan innovaatiotoimintaa eri muodoissa. Food Lab kytkee ruoka-alan yrityksiä ja startupeja yhteen, auttaa osaamista ja tarvetta löytämään toisensa. Ekosysteemissä järjestetään ruokainnovaatioihin liittyviä sekä innovaatioiden johtamisen kursseja opiskelijoille, mikä luo opiskelijoille ja tutkijoille mahdollisuuksia oppia, ideoida, pilotoida ja testata ideoita sekä autetaan startupien perustamisessa.

Vakiintuneita yrityksiä Food Lab palvelee tuottamalla tiedepohjaisia ratkaisuja esimerkiksi reverse-pitch, design sprint-tyyppisen toiminnan avulla. Ekosysteemi analysoi elintarvikealan markkinaa: trendit, startupit ja kasvuyritykset – ekosysteemin tilannekuva, kasvumahdollisuudet ja innovaatiot. Platformin kautta voidaan systemaattisemmin synnyttää elinkeinoperustaa luovia yhteishankkeita sekä kehittää innovaatioekosysteemejä ja toimintamalleja yritysyhteistyölle, jonka avulla edistetään yritysten tuotekehitystä ja TKI-toimintaa.




02.02.2021 09:51