Suoraan sisältöön

3D-Virtuaalipuistot – kustannustehokkuutta, tarkkuutta ja lisäarvoa Helsingin viheralueiden ylläpitoon

Rahoituksen hakija Helsingin yliopisto, metsätieteiden laitos
Yhteistyötahot Rakennusvirasto ja kaupunginkanslia
Hankkeen aikataulu 2016
Myönnetty rahoitus 50 000€
Loppuraportti
Loppuraportti: 3D-virtuaalipuistot
Liite


Hankkeen lopputuotteena oli 3D-katu- ja puistomalli, jota voidaan hyödyntää monella viheralueiden ylläpidon osa-alueella, kuten esimerkiksi tulevia hoitotoimenpiteitä suunniteltaessa tai kartoitettaessa puita, jotka ovat heikentyneen kuntonsa vuoksi vaarallisia. Puukohtaista ominaisuustietoa voidaan käyttää myös kaupungin hiilitaseinventoinnissa ja -seurannassa. Vuoden 2016 aikana kehitettiin myös lentolaserkeilaukseen perustuva menetelmä, jolla voidaan kartoittaa Helsingin puistot yksittäisen puun tai puuryhmän tasolla.05.12.2019 21:22