Suoraan sisältöön

Ahti ‐ Merellisen Helsingin yritysekosysteemi

Rahoituksen hakija
Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, kehittämispalvelut ja ICT-kehitys
Yhteistyötahot kaupungilla
Kaupunginkanslian elinkeino‐osasto, kulttuurin ja vapaa‐ajan toimiala, Helsinki Marketing Oy, Forum Virium Helsinki Oy.
Yhteistyötahot muualla
Bout Oy, Skipper Oy, Bookkaa Finland Oy / Juva Shipping, Whim/MaaS Global Oy, helsinkiläiset venekerhot ja Helvene‐yhteisö sekä muut yritys‐ ja yhteisökumppanit.
Hankkeen aikataulu
20192020
Myönnetty rahoitus
450 000 €


Ahti‐kokeilussa Helsingin kaupunki kehittää yhdessä veneilyalan yritysten, venekerhojen ja muiden toimijoiden kanssa yhteisen avoimen resurssirajapinnan (tietokannan), joka mahdollistaa kaupungin, yritysten ja yksityishenkilöiden omistamien merelliseen ympäristöön liittyvien resurssien ja palveluiden varaamisen verkossa erilaisten käyttöliittymien kautta.

Kukin ekosysteemin palveluntarjoaja voi syöttää omat resurssinsa (kuten venepaikat, veneet, oheispalvelut, veneiden kuljetuspalvelut) yhteiseen tietokantaan ja vastineeksi hyödyntää muiden palveluntarjoajien resursseja yhteisesti sovittavin pelisäännöin.

Toimintamalli perustuu verkostovaikutukselle, jossa yhteisen resurssirajapinnan tuottamat hyödyt yksittäiselle toimijalle ovat suuremmat kuin osallistumisen kustannukset. Mukana olevien toimijoiden ei tarvitse kilpailla resursseista, vaan ne voivat keskittyä kehittämään palveluita loppukäyttäjille. Tämä mahdollistaa toimijoiden tehokkaan erikoistumisen.

Hankkeen tavoitteena on:

1) Uuden pysyvän liiketoimintaekosysteemin luominen veneilyyn liittyvien resurssien ympärille.

2) Tuotantokelpoisten ja skaalautuvien resurssirajapintojen luominen ja niiden käyttöehdoista sopiminen, jotta eri toimijat voivat hyödyntää niitä joustavasti ristiin. Osa rajapinnoista voi olla mukaan lähtevien yritysten tarjoamia ja osa yhdessä kehitettäviä uusia rajapintoja.

3) Helsingin merellisen strategian toteuttaminen (merellisten kohteiden saavutettavuuden parantaminen, kaupunkilaisten ja matkailijoiden vesiteitse liikkumisen ja veneilyharrastuksen helpottaminen, Helsingin matkailuvetovoiman lisääminen).
01.02.2021 13:28