Suoraan sisältöön

Älykäs asemapiirros

 

Hankkeen hallinnoija Kaupunkiympäristön toimiala
Yhteistyötahot muualla -
Hankkeen kesto 2012-2017
Innovaatiorahastosta myönnetty rahoitus 256 000 €

 

Hanke on päättynyt. Hankkeen nimi muuttui Karttakoriksi hankkeen edetessä.

Hankkeen alkuperäinen kuvaus: Älykäs asemapiirros on rakennusten suunnittelijoille suunnattu palvelu. Projektin tavoitteena oli kehittää sähköinen asiointipalvelu, jonka kautta suunnittelija saa ladattua tarvitsemansa aineistot asemapiirroksen laadintaa varten suoraan erilaisten rajapintojen kautta.

Projektin ensimmäisessä vaiheessa on huomattava, että toistaiseksi suurin osa tarvittavista aineistoista on vielä manuaalisten prosessien takana. Yhtenä projektin sivutavoitteena on edistää sähköisten asiointiratkaisuiden tarvitsemia aineistojen kehitystöitä tuottajaorganisaatioissa. Palvelua käytettäessä rakennusvalvontaviranomainen voi varmistua, että suunnittelija on käyttänyt oikeita ja ajantasaisia lähtöaineistoja. Tämä vähentää tarkastustyötä ja vaadittavien liitteiden määrää.

Palvelun tavoitteena on luoda sähköinen verkkopalvelu, joka tehostaa rakennuslupahakemusprosessia ja parantaa suunnitelmien sekä rakentamisen laatua. Tärkein rakennuslupaa liittyvä dokumentti on pätevän suunnittelijan laatima asemapiirros, johon rakennuksen tai kohteen sijainti on osoitettu. Samassa piirroksessa on ohjeiden mukaan esitettävä hyvin paljon asiaa. Vaadittu mittakaava vaikeuttaa piirrosten havainnollisuutta. Luvan hakijalle rakennuspaikkaan liittyvien tietojen hankinta eri lähteistä on tällä hetkellä hyvin työläs prosessi. Erilaisten karttojen, liitteiden ja selvitysten määrä on valtava. Ja usein ne joudutaan hankkimaan eri virastoista.

Älykästä sähköistä tiedonhallintaa kehittämällä voidaan liitteiden määrää vähentää huomattavasti. Osana Helsingin kaupungin yleistä sähköisen asioinnin kehittämistä on suunnitteilla myös Sähköinen rakennuslupahakemus -palvelukokonaisuus. Älykäs asemapiirros -palvelun käyttöönotto tulee liittää oleellisena osana tämän kokonaisuuden rakentamiseen.

Palvelua on pilotoitu alkuvuodesta 2014 loppukäyttäjien kanssa ja pilotoinnissa on tunnistettu kehityskohteita. Toisessa kehitysvaiheessa palvelua räätälöidään tunnistettujen kehityskohteiden sekä pilottijakson palautteiden mukaisesti. Kehitysvaiheen aloitus siirtyy seuraavaan vuoteen hankkeen uudelleen resursoinnin vuoksi. Vaiheen 1 palvelu on rakennettu tavoitteen mukaan. Pilotoitaessa palvelua tunnistettiin jatkokehitystarpeita, joita on suunniteltu toteutettavaksi vaiheessa 2. Henkilövaihdosten myötä hankkeen resursointi tehdään vuoden 2014 aikana uudestaan. Seuraavat vaiheet hankkeessa ovat palvelun kehityskohteiden implementointi, palvelun käyttöönotto, loppukäyttäjille jalkautus ja palvelun jatkokehitys.

Loppuraportti

Lisätietoja hankkeesta: Markku Leinonen, markku.leinonen [@] hel.fi05.12.2019 21:21