Suoraan sisältöön

Creative Campus Arabia

Rahoituksen hakija Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
Yhteistyötahot Kaupunginkanslia, Diakonia-ammattikorkeakoulu
Hankkeen aikataulu 2016-2018
Myönnetty rahoitus 50 000 € (2016), 121 800 € (2017), 121 800 € (2018)


Hankkeen tavoitteena on kehittää Arabian aluetta luovan alan yrittäjyys- ja osaamiskeskittymänä ja sitä kautta parantaa taiteen ja luovien alojen toimijoiden toimeentuloedellytyksiä mm. tilojen yhteiskäytön ja palveluiden kautta. 

Kampuksella on mahdollista kehittää monialaista toiminta-alustaa, jossa eri alojen opiskelijat ja ammattilaiset kohtaavat, löytävät uusia kumppanuuksia, ja voivat testata ideoita, tuotteita ja palveluja. Hanke antaa hyvän kasvualustan uudelle yrittäjyydelle, luovalle osaamiselle ja elinkeinoperustalle.

Katso hanke-esittelyvideo

 JAA
05.12.2019 21:24