Suoraan sisältöön

Digitalents Helsinki

 

Rahoituksen hakija Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus
Yhteistyötahot kaupungilla Kaupunginkanslian elinkeino-osasto ja Stadin ammattiopisto
Yhteistyötahot muualla Maria 0-1 startup-keskittymä, Metropolia, Neogames, IGDA Finland, Finnish Game jam ry, Tigerhat Games, Helsingin yliopisto, Linkki resurssikeskus, SHTYPE ja Reaktor
Hankkeen aikataulu 2017 - 2019
Myönnetty rahoitus 397 000 € (2017) ja 266 000 € (2018)

 

Hankkeessa nuorten omat innovaatiot ja digitaalisten työelämätaitojen syvempi lisääminen luovat pääkaupunkiseudulle uudenlaisen yritysten esikiihdyttämön. Hankkeessa työstettiin uusia nuorilta tulleita ideoita yhdessä peliteollisuuden sekä teknologia- ja mainosalan ammattilaisten kanssa. Tekeminen koostui digitaalisesta toiminnasta, joita olivat mm. koodaaminen, pelien kehittäminen, media, musiikki, graafinen suunnittelu ja uusi teknologia. 

Hankkeella oli kolme selkeää kohderyhmää: harrastuksen kautta osallistuvat nuoret, opiskelijat sekä palkkatuetut nuoret. Työ perustui learning by doing -teoriaan, tutkivaan oppimiseen ja ohjelmistojen sekä pelien kehittämisen työmenetelmiin. Palkkatuetut nuoret, opiskelijat ja harrastajat tekivät yrityksille tilaustöitä ja työstivät omia ideoitaan tuotteiksi mentoreiden tuella sekä kehittivät osaamistaan ja verkostoituvat alan toimijoihin. Tuotteita työstettiin jatkorahoitettaviksi.

Hankkeen tärkeimmät tavoitteet olivat:

  • nuorten työmahdollisuuksien edistäminen tarjoamalla nuorille digitaalisen alan työkokemusta ja työvälineitä sekä aidon työympäristön projektien toteuttamiseen,
  • avoimen paikan luominen, missä yhteisöjen ja verkostojen on mahdollista syntyä ja tiedon on mahdollista levitä,
  • nuorten digitaalisen osaamisen lisääminen ja jakaminen kaupunkitasolla sekä nuorten osallisuuden parantaminen yhteiskunnassa.


10.01.2020 14:27