Suoraan sisältöön

Forum Virium Helsinki

 

Hankkeen hallinnoija Forum Virium Helsinki
Yhteistyötahot kaupungilta Kaupunginkanslia
Yhteistyötahot muualla LVM, Tekes, VTT, Yle, Tieke, Elisa Oyj, Sponda Oy, TeliaSonera Finland, Digile ja Tieto

Hankkeen jatkorahoitus
950 000 € vuodessa vuosina 2006-2015

 

Rahoitus on päättynyt. Kuvaus: Forum Virium Helsingin ydintoiminta on toteuttaa uusia palveluinnovaatiohankkeita yritysten, julkisten tahojen ja julkisen sektorin kanssa. Hankkeet ovat tuottaneet palveluita kaupunkilaisille, liiketoimintaa yrityksille sekä saaneet kansainvälistä näkyvyyttä. Helsingin kaupungin pitkäjänteinen sitoutuminen toimintaan on ollut onnistumiselle ratkaisevaa. Hyvä yhteistyö eri hallintokuntien sekä yritysten kanssa on mahdollistanut työn merkityksellisten haasteiden kanssa. Kehityshankkeet ovat sidoksissa kaupungin strategioihin sekä toimintasuunnitelmiin.05.12.2019 21:21