Suoraan sisältöön

Hardware Incubator Finland

 

Rahoituksen hakija Hardware Startup Finland ry
Yhteistyötahot kaupungilla Kaupunginkanslia
Yhteistyötahot muualla Aalto-yliopisto (Design Factory), Metropolia-ammattikorkeakoulu, Tekes, HAX (maailman suurin hardware startup -kiihdyttämö), Hackster.io (open source hardware -alusta), Elinkeinoelämän Keskusliitto, TEK, Espoo Innovation Garden, Turre Legal, Startup Säätiö
Hankkeen aikataulu 2017
Myönnetty rahoitus 50 000 € (2017)
Loppuraportti
Hardware Incubator Oy loppuraportti
Liite

Hanke on päättynyt. Hankkeen kuvaus:
Hankkeen tavoitteena oli selvittää edellytykset perustaa Helsinkiin hardware startup -hautomo, eli fyysisiä tuotteita valmistavien yritysten hautomo, joka olisi toiminut kanavana maailman johtaviin hardware-kiihdyttämöihin Amerikassa ja Kiinassa.

Hankkeen ensimmäisesssä vaiheessa tehtiin kartoitustyötä, benchmarkingia ja noin 60 haastattelua. Lisäksi tutustuttiin vastaavaan toimintaa Shenzhenissä, Hong Kongissa, Tukholmassa ja Tarttossa, sekä järjestettiin yhteisötapahtuma. Toisessa vaiheessa tehtiin noin 20 haastattelua, käytiin eksursiolla Bostonissa, analysoitiin haastatteluissa kerätty tieto ja suunniteltiin kiihdyttämön tai hautomon vaihtoehtoisia toimintamalleja. Kolmannessa vaiheessa tehtiin ekskursio Berliiniin, yhteenveto hankkeen löydöksistä, toimintamallien arviointi ja loppuraportti sekä aloitettiin mahdollisen jatkohankkeen valmistelu. 

Hankkeen puolessa välissä alkoi selvitä, ettei hautomo-tyyppistä toimintaa kannata alkaa rakentamaan Helsinkiin. Ei siis nähty järkevänä suunnitella ja kehitellä toimintamalleja hautomolle alkuperäisen hankesuunnitelman mukaisesti, vaan sen sijaan keskityttiin selvittämään millaisilla muilla toimintamalleilla on mahdollista saada aikaan samankaltaisia hyötyjä suomalaisille hardware-startupeille. Hankkeesta on toimitettu loppuselvitys, jossa näitä toimintamalleja esitellään hautomo- ja kiihdyttämömallien sijaan. Näiden vaihtoehtoisten toimintamallien toteuttaminen on kustannustehokkaampaa, nopeampaa ja helpompaa verrattuna kiihdyttämötoimintaan. Samalla saavutetaan kuitenkin lähes samankaltaisia hyötyjä. Loppuselvityksen löydökset ovat myös vapaasti asiasta kiinnostuneiden hyödynnettävissä.
 
05.12.2019 21:23