Suoraan sisältöön

Helsingin älyliikenteen tilannekuvapalvelun innovatiivinen hankinta

Rahoituksen hakija Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Yhteistyötahot Rakennusvirasto, hankintakeskus, Stara, kaupunginkanslia, Forum Virium Helsinki, HRI, HelDev, Tekes, HSL
Hankkeen aikataulu 2016–2017
Myönnetty rahoitus 95 000 € (2016), 5 000 (2017)


Hanke on päättynyt. Hankkeen kuvaus: Hankkeessa kokeiltiin arkkitehtuurikilpailun tapaista hankintakilpailumallia, jossa testataan uusia ratkaisuja ja toimintamalleja useamman yrityksen kanssa. Kilpailu koski ajantasaisen videokuvan hyödyntämistä liikenteen analysoinnissa ja laskennassa.

Kilpailun tavoitteena oli todentaa teknologian mahdollisuudet toimia liikennetiedon lähteenä sekä saada kokemusta reaaliaikaisen liikennetiedon keräämisestä ja hyödyntämisestä kaupungin omissa toiminnoissa, avoimena datana ja uuden palvelukehityksen pohjana.

Hanke toteutettiin vuonna 2016 voimaan tulleen hankintalain mukaan, joka mahdollisti innovatiivisille hankinnoille uuden hankintatavan. Hankkeen kehittämät ja toteuttamat hankintamallit ovat ainutlaatuisia koko Euroopassa.

Loppuraportti innovaatiorahaston lomakkeella

Kaupunkisuunnitteluviraston loppuraportti
Pilottiprojektin A raportti: Deloitte
Pilottiprojektin B raportti: Ramboll
Pilottiprojektin C raportti: Tieto05.12.2019 21:20