Suoraan sisältöön

Helsingin seutu tekstiiliteknologioiden yhteisönä ja tapahtuma-alustana

Rahoituksen hakija
Spiderhouse Oy
Yhteistyötahot kaupungilla
Kaupunginkanslian elinkeino-osasto
Yhteistyötahot muualla
Suomen Tekstiili ja Muoti ry, VTT, Fuzhou Distrcit, Amersports, Slush Helsinki, Start North ry, We+ coworking-yhteisö, Aalto Experience Platform, Ernst & Young, Polea Oy ja HeadAi Oy, Planno Oy, Euroopan Unionin Grafeenitutkimuskeskus Graphene Flagship HAMK, Tribe Tampere, Crazytown Oy, HealthHub.
Hankkeen aikataulu
2018-2019
Myönnetty rahoitus
140 000 €


Spiderhouse Oy (Happy Textiles Bazaar) on uusia tekstiiliteknologioita esiin tuova kansainvälinen alusta ja orkestroijayritys. Toiminnan fokus on alan kansainvälisen verkoston ja suhteiden rakentamisessa, tavoitteena rakentaa alalle monialainen yhteisö uusien tuotteiden, palveluiden sekä innovaatioiden synnyttämiseksi. Alusta kytkee yhteen tekstiili-, materiaali-, teknologia- ja designalan toimijoita, joka vauhdittaa uusien älykkäiden tekstiilisten ja materiaalisten kuluttajatuotteiden sekä palveluiden kehittymistä ja kaupallistamista sekä kansainvälistämistä ja levittäytymistä uusille toimialoille kuten autoteollisuuteen (grafeeni). Alusta auttaa yrityksiä verkottumaan ja integroimaan osaamisia yhteen tuotekehitys- ja businesskehityksessä Suomessa ja kansainvälisesti.

Tavoitteena oli kasvattaa Helsinkiin alustan pääpaikka, jossa yhdistyy suomalainen tech- ja designosaaminen uudella, kiinnostavalla tavalla ja auttaa tämän osaamisen skaalausta kansainvälisesti. Alustan palveluita ovat tapahtumat, kansainväliset tapahtumat, innovointiworkshopit, kiihdyttämö ohjelmat sekä digitaalinen tietokanta ja markkinapaikka.

Hankkeessa kartoitettiin Helsingin alueen ekosysteemin potentiaaliset toimijat ja tuotiin näkyväksi digitaaliselle alustalle, joka on Helsingin kaupungin ja osallistuneiden toimijoiden käytössä. Hankkeen puitteissa rakennettiin Helsinkiin tekstiiliteknologia-alan Innovaattori-yhteisö, jossa on paikallisia ja kansainvälisiä asiantuntijoita yrityksistä ja alan korkeakouluista (30 ydintoimijaa + 100 seuraavan tason toimijaa).

Toimintaan sisältyi 3-5 kohdan ohjelma alan kasvun vauhdittamiseksi (esim. palkinnot, tapahtumat, muut esiin nousevat asiat), kuukausittaiset +- 10 Meet Up-tapahtumaa Helsingissä alan verkottumiseksi ja aihioiden esiin nostamiseksi, kaksi kansainvälistä tapahtumaa (pilotti keväällä 2019) sekä päätapahtuma Slush Helsinki 2019 yhteydessä, media-yhteistyötä.

Lisätietoja: www.happytextiles.fi10.01.2020 14:52